PHP, de basis

· Bijgewerkt op 6 maart 2017 ·

De inhoud van een WordPress webpagina staat in een database.
De vormgeving van zo een pagina is minimaal gebouwd met html en css.
De scripttaal PHP (Hypertext Preprocessor) maakt dat gegevens uit de database in de webpagina kunnen worden weergegeven.
Alles bij elkaar levert een ‘bestand.php’ op waarin de verschillende broncodes ervoor zorgen dat inhoud en vormgeving goed op elkaar aansluiten.

Bijvoorbeeld: de in een pagina geplaatste code <?php get_info(); ?> haalt de informatie ‘get_info()’ uit een database. Welke database dat is, staat aangegeven in het bestand wp-config.php dat bij de website hoort.

<?php = de openingstag
get_info(); = de uit te voeren opdracht, de functie
?> = de sluitingstag, inclusief spatie voor het vraagteken!

 

Kijk verder

06 maart 2017 door J Kahmann
Categories: php